نگاره

مَضی

اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان… فاغفر لنا فی ما بقی منه… یادش به خیر… انگار همین دیروز مرتضی دوید داخل اتاق و گفت که دوربین را بیاورم و از هلال نوی شعبان عکس بگیرم…. بیشتر بخوانید »

سنگ قبر دولت!!!

در حال قدم زدن در ساحل خلیج فارس هستی ناگهان سنگ قبری توجهت را جلب میکند. جلو میروی. با ناباوری میبینی که این قبر متعلق به دولت تدبیر و امید است. آن وقت است که از ته دل می خوندی و به خلاقیت جوانان بوشهری آفرین میگویی: عکس مربوط به ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید »

کفش ها

در مسیر خاک با صورت کفشم روبوسی غمگینی کرد وقدم ها یک یک بوسه خاکی دریا را پاسخ می داد در دروازه شوق کفش ها خندیدند و صدای ترک قلبی محزون فضا را پر کرد اربعین ۹۳ بیشتر بخوانید »