هنر و معماری

ترمینال شیراز

طرح مربوط به پروژه دانشجویی هست. سایت پروژه در بلوار امیر کبیر شیراز قرار داره و با در نظر گرفتن اقلیم شیراز و کاربری ترمینال اتوبوس رانی بین شهری طراحی شده. حجم پروژه خیلی زیبا شده و به تناسب اون پلان خوبی از آب در اومد. این هم فضای سوار شدن مسافر: بیشتر بخوانید »