دانشگاه

جمعه شب

شرح ما وقع:   برگی ز مظلومی صاحب زمان ورق خورد خون جگر برایش باید طبق طبق خورد     مسئول ضد فرهنگ بنمود برگزاری کنسرت غیر شرعی در خطه دلواری     فرهنگ را دو دستی دادش عنان به دستِ آنکس که در سال پیش حُرم صفر شکسته     در سابقه ندارد او جز ز رقص و آواز ... بیشتر بخوانید »

ترمینال شیراز

طرح مربوط به پروژه دانشجویی هست. سایت پروژه در بلوار امیر کبیر شیراز قرار داره و با در نظر گرفتن اقلیم شیراز و کاربری ترمینال اتوبوس رانی بین شهری طراحی شده. حجم پروژه خیلی زیبا شده و به تناسب اون پلان خوبی از آب در اومد. این هم فضای سوار شدن مسافر: بیشتر بخوانید »