بایگانی/آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۲

پوست سیب….

عجب از عجز آدمی که پوست سیب در گلویش بماند درمانده میشود و به سرفه افتاده و اشک به چشمانش میافتد…. عجب از تکبر مسخره ای که او را بر مرکب غفلت از عجزش سوار میکند و به وادی اغترار به پروردگار کریمش می‌راند. خدایا…. تو آن خبیر بصیری که ندای مضطر را شنیده و اجابتش میکنی… بنده را بعد ... بیشتر بخوانید »