بایگانی/آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۲

نه آبی نه خاکی

:: نه آبی نه خاکی :: این کتاب نه کتاب داستان و روایت مقاومت که کتاب اخلاق عملی است. موانع شهادت را واکاوی میکند و بازی های نفس اماره و شیطان رجیم را در بحبوحه جهاد اصغر نشان میدهد. بیشتر بخوانید »