وقتی “ابوموسی اشعری” زمان، تاریخ را تحلیل می کند

وقتی “ابوموسی اشعری” زمان، تاریخ را تحلیل می کند

باید به رییس جمهور گفت: اگر ملاک انتخاب، باید تخصص و تدبر و مدیریت و داشتن برنامه باشد، شما هیچ کدام از این ها را نداری اما به عنوان عالی ترین مقام اجرایی در یک مملکت منصوب شدی. (مردم تو را انتخاب کردند)

و اگر ملاک انتخاب، فکر و مبنای صحیح و سالم، تعهد به قانون و التزام به دینت است، وا مصیبت که تو آن را هم نداری و باز هم در این مقام مانده ای.

در جمعبندی اگر تخصص و تعهد ملاک انتخاب مسئول است تو هیچ کدام را نداری! پس چگونه مسئول شدی؟ مردم تو را انتخاب کردند و بقیه تمکین کردند. البته هیچ کس دو بار اشتباه نمی کند.

شما یک کاری کن! همان یک بار که از عاشورا درس مذاکره و سازش و کوتاه آمدن و عقب نشینی و التماس به دشمن گرفتی برای هفت پشت مان کافیست. بی زحمت دیگر کاری به تاریخ تحلیلی نداشته باش که هر وقت شما به ما درس تاریخ تحلیلی دادی بعدش بر ما مصیبت رفته.

 

انتشار توسط 8 تم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

ثابت کن آدمی!!! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.