بایگانی/آرشیو برچسب ها : بصیرت

تبیین

خیلی از مردم، راه را کج می‌روند، چون نمی‌دانند. اگر بیان وجود داشت، راه روشن می‌شود. ۶ ۱۰ ۹۴ امام خامنه ای   روبرت! اکثر مردم نمی فهمند… تو که شهید بعد از قبول قطعنامه ای خیلی خوب می فهمی. تو خوب می فهمی معنای سخنان پوچ سازش کاران را. تو خوب می فهمی که در دوران پساسازش چه خواهد ... بیشتر بخوانید »